BBCC – BORABAITS CARP CUP 2021 II. ročník

BBCC 2021 II. ročník


Místo konání:

Vlkovská pískovna

Revír 421 039 – Lužnice 7B

22. – 25. září 2021

popis revíru: http://www.crscb.cz/luznice-7-b-421-039/

P O Z V Á N K A


Firma Borabaits ve spolupráci s JčÚS LRU položená

pořádá

ve dnech 22. – 25. září 2021


rybářské závody v lovu ryb na položenou

BBCC 2021

II. ročník

Organizační výbor:

Hlavní pořadatel: JčÚS LRU ve spolupráci s Borabaits Bořek Myšička

Hlavní rozhodčí: Bořek Myšička – mobil: +420 736 683 701

Rozhodčí: T. Musil, R. Venc, M. Hlaváč, R.Vala

Zástupce uživatele revíru: JčÚS LRU

Sraz závodníků je dne 22.9. 2021 v 6:30 hod

Místo srazu je na pozemku pískovny.

Registrace přihlášených týmů: 7:00 – 8:00 hod

Seznámení s pravidly: 8:00 – 8:15 hod

Losování lovných sektorů: 8:15 – 9:00 hod

Odjezd do sektorů po 9:00 hod

Start závodů 22.9. 2021 od 11:00 hod

Ukončení závodu 25.9. 2021 od 11:00 hod

1. Závodní řád

Závod trvá 72 hodin v termínu od 22.-25. září 2021 a je určen pro 28 týmů. Závod bude probíhat v souladu s platnou legislativou, která je blíže specifikována tímto závodním řádem.

1.1. Sestavení týmu

Závodu se účastní 2 členné týmy. Všichni členové týmu mají stejná práva a povinnosti. V případě, že je v týmu osoba mladší 15-ti let, musí mít s sebou písemný souhlas zákonného zástupce. Všichni účastníci závodu musí mít platný rybářský lístek a povolenku k lovu.

Závodu se smí zúčastnit pouze členové ČRS zapsaní v závazné přihlášce. V případě, že se některý z členů nemůže závodu zúčastnit, je povoleno jej nahradit novým členem týmu. Výměnu člena týmu lze nahlásit nejpozději před losováním.

1.2. Losování

Při registraci si každý týn vylosuje vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé týmy losovat a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce týmů vylosují své lovné místo. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

1.3. Přesun na místa

Po losování se soutěžící mohou přemístit na obhlídku sektoru. Přemístit se trvale do sektoru, začít stavět přístřešky, připravovat udice, mapovat loviště, umístit marker tyčovou bójku, zakrmovat.

Je zakázáno používat jakékoliv bójky k označení lovného místa (mimo originálních tyčových bójek).

Nastražení udice je povoleno až po zahájení závodu 22.9. 2021 po 11:00 hodině.

1.4. Propozice

Celý závod bude probíhat v režimu chyť a pusť. Je povolen lov non-stop. Každý tým si může připravit libovolný počet prutů, ale má povoleno lovit pouze na 4 pruty. Náhradní pruty pro rybolov musí být umístěny mimo stojan. Pruty používané pro označení lovného místa musí být umístěny na stojanu s pruty, na které se chytá.

Všechny ulovené ryby budou šetrně vráceny zpět do revíru. V případě zjištění nešetrného zacházení s ulovenou rybou následuje okamžitá diskvalifikace týmu bez nároku na vrácení startovného. Každé zdolané rybě musí být poskytnuta náležitá péče (co nejkratší doba na břehu, desinfekce poranění, dostatečné zvlhčování, atd.).

1.5. Povolená technika lovu

Na každém prutu je povolen jeden návazec s jedním jednoháčkem. Lov je povolen výhradně na položenou. Délka návazce není omezena.
Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Pouze fluokarbón nebo odhozový vlasec, kmenový vlasec z montáži. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.

Povolena je pouze forma únikové montáže (v případě přetržení vlasce musí montáž umožnit uvolnění ryby tak, aby netahala olovo za sebou). Nástraha musí být umístěná mimo háček (vlasová metoda).

Přísně zakázáno je užívání všech typů srkaček.

Metoda Zig Rig je povolena. Back lead je povolen. Rozhodčí mohou kdykoliv požadovat jeho stažení pro ověření směru rybaření (zda není nastraženo mimo lovný prostor viz kapitola 1.8. Lovné místo/lovný prostor). PVA materiály jsou povoleny.

Je povoleno používat 1 ks nafukovací člun a elektrický motor a pouze uzavřené baterie. Na zakrmování, lovného místa, zavážení, zdolávání ryby, převoz na místo. Závodníci nesmí přijímat pomoc zvenčí. Na lodi je povinností závodníků používat plovací vesty.

1.6. Povolené návnady a nástrahy

Používání živých nástrah nebo návnad živočišného původu (živých i mrtvých), jiker a výrobků z masa je přísně zakázáno.

Nástrahy:

Povoleno je následující:

• Partikl a různá semena

• Boilies, plovoucí boilies a jejich kombinace

Pelety

• Umělé nástrahy imitující partikl.

Nástrahy je možno obalovat v těstech a dipech.

Návnady:

Povoleno je následující:

• Boilies, pelety

• Moučky, krmné směsi, obalovací směsi

• Tepelně upravený partikl a různá semena

Celkové množství návnad a nástrah je omezeno na 60 kg (na závodní tým soutěž).

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

1.7. Povinná výbava

Podložka pod rybu VANIČKOVÉHO TYPU NA NOŽIČKÁCH (1ks na tým), měkká podložka pod rybu do lodi, podběrák min. 80 cm rameno, EKO saky min. 4ks na tým. V jednom saku maximálně jedna ryba. Plovací vesta je na lodi povinností.

1.8. Lovné místo/lovný prostor

Závodníci mohou přidělené lovné místo využívat, jak potřebují. Jakákoliv operace musí být prováděna uvnitř lovného místa nebo lovného prostoru (zavážení, nahazování, zdolávání, vnadění, vylovování atd.).

Lovící na lovném místě budou mít v období od 00:00 do 04:00 místo lovu označeno umělým, bílým a neoslňujícím světlem.

V případě, že při zdolávání bodované ryby, zajede ryba do sousedního lovného prostoru, pak i přes tuto skutečnost je ryba považována za bodovanou. Pokud v průběhu zdolávání přejede bodovaná ryba do jiného lovného sektoru a zamotá udice jiného závodního týmu, pak se i přesto ryba považuje za bodovanou. Pokud se sousedícím rybářům během zdolávání (každému jedna bodovaná ryba) ryby zamotají, pak se obě ryby považují za bodované.

Lovná místa je povoleno označovat pouze originální tyčovou bójkou nebo za pomoci markeru a prutu k tomu předem určeného a označeného cedulkou s nápisem „MARKER“.

1.9. Bodování

Součet pěti nejtěžších ryb.

Boduje se každý ulovený kapr a amur s minimální váhou 5 kg včetně. Do celkových výsledků se započítává hmotnost každé bodované ryby (včetně ryb, které měly zapíchnutý háček náhodně z vnější strany úst) s přesností na dvě desetinná místa. Sakování je povoleno pouze bodované ryby do 12kg.

Ryba nad 12kg se nesakuje!!! a ihned se hlásí rozhodčímu.

Svého sektorového rozhodčího každý tým přivolá mobilním telefonem ihned po ulovení bodované ryby. Rozhodčího je možno pouze prozvonit a to tak dlouho, dokud rozhodčí neodmítne hovor, což je znamením, že výzvu akceptuje. Každá bodovaná ryba se vždy musí fotit spolu s panelem, kde je vyznačena váha, čas ulovení a název týmu. Ryba bude zapsána do bodovacího tabulky a její hmotnost bude stvrzena podpisem rozhodčího a člena závodního týmu.

V závodu vítězí tým s nejvyšším součtem kilogramů pěti ulovených nejtěžších bodovaných ryb.

V případě shody rozhoduje o pořadí největší ulovená ryba týmu. Pokud dojde ke shodě i při hodnocení tohoto kritéria, pak bude rozhodovat los pod vedením hlavního rozhodčího a pořadatelů závodu. Ryby zdolané po ukončení závodu 25.9. 2021 v 11:00 hodin se do celkového bodování nepočítají.

1.10. Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu, je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat otevřený oheň! Povolen je pouze plynový vařič. Oheň jakéhokoliv druhu v přístřešku/bivaku je zakázán (vařič, topení, plynová lampa apod.).

Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt, odnese do přistaveného kontejneru v prostoru bufetu (bude provedena kontrola).

V průběhu konání závodu nebude povolen vjezd cizích vozidel do prostoru soutěžních týmů! Parkování automobilů závodníků bude umožněno na vyhrazenám místě.

1.11. Protest a organizační výbor

Během závodu, nejdéle však do ukončení závodu, lze podat písemný protest oproti kauci 2 000 Kč. Protest musí být podán vždy neprodleně pouze k rukám hlavního rozhodčího. V případě uznání protestu se kauce vrací, jinak propadá pořadateli. Protest může být podán na základě podezření z porušování pravidel závodu, nikoliv na pravidla samotná. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel. O protestu rozhodne organizační výbor.

1.12. Ceny a hodnocení:

1.místo – 20 000 Kč + pohár + věcné ceny

2. místo – 15 000 Kč + pohár + věcné ceny

3. místo – 10 000 Kč + pohár + věcné ceny

Nejtěžší ryba závodu – 3 000 Kč + pohár

Vítězové sektorů – 3 000 Kč + pohár + věcné ceny

Týmy, které se umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, nemají nárok na cenu za vítěze sektoru.

2. Popis závodního úseku

Závod se uskuteční na Lužnice 7B, číslo rybářského revíru 421 039. Na revíru se vyskytují trofejní ryby.

3. Startovné a přihlášky

Závod je určen pro maximálně 28 soutěžních týmů.

Cena startovného činí 9 000 Kč za celý tým.

Přihlášení týmu do závodu je možné nejpozději do 30.6. 2021

Startovné v cele výši nutno uhradit do 30.6.2021

Přihlášky týmů zasílejte na email:

email: borabaits@centrum.cz

Startovné se hradí na účet: 1246120023/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a číslo, které tým po přihlášení obdržel ve zpětném potvrzení od pořadatele.

Zaplacením startovného závodní tým souhlasí se závodním řádem. Při stornování účasti na závodu startovné propadá pořadateli a pořadatel nahradí volné startovní místo dalším týmem, podle pořadí zájemců, kteří budou registrovaní jako náhradníci.

V případě, že nebude nejdéle 30 dní před termínem začátku závodu registrováno alespoň 18 závodních týmů (registrací se myslí uhrazení plné výše startovného na účet pořadatele), pak si pořadatel vyhrazuje právo na zrušení celého závodu. Startovné bude všem registrovaným týmům vráceno v plné výši na účet, ze kterého bylo startovné uhrazeno.

4. Stravování a hygiena

Stravování pro účastníky závodu je individuální.

Na vyhrazených místech bude umístěno ToiToi zařízení, to bude v provozu po celou dobu závodů.

5. Vyhlášení vítězů

Závěrečný ceremoniál s vyhlášením vítězů a předáním cen proběhne na pozemku MO Suchdol nad Lužnicí-pískovna 7B – Vlkovská pískovna.

13.00 slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

14.30 ukončení akce

6. Závěr

Pořadatelé učiní maximum pro bezproblémový průběh závodu a dobrý pocit samotných závodníků. Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodu vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu Fair Play.

Organizační výbor po dohodě s kapitány startujících týmů může v  případě důležité potřeby upravit pravidla.

Všichni účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají vyplněním a zasláním závazné přihlášky souhlas k pořizování záznamů a použití pro reklamní užití v GDPR v rámci obecných pravidel.

Celá akce bude pořadatelem prezentována v mediích a rybářských serverech před samotnou akcí i po jejím ukončení.

Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.

Důležité Upozornění

Upozorňujeme všechny týmy o účast ve rybářských závodech BBCC 2021, pokud by se zhoršila situace kolem Covid-19 a Vláda ČR vydá zvláštní opatření podle kterých se budou muset zrušit rybářské závody BBCC 2021, tak každý přihlášený tým obdrží zpátky startovné v plné výši na svůj bankový účet.

Jakékoliv dotazy směrujte na: Bořek Myšička,

mobil: +420 736 683 701,

email: borabaits@centrum.cz

Komentáře